Advies      

projecten


         
 

Inmiddels 29 jaar maatwerk in advisering. Met voor iedere opdrachtgever een specifieke oplossing. Uiteenlopende projecten uitgevoerd op basis van een op maat geschreven adviesvoorstel. Onderzoek, analyse en advies, afgestemd op de bestaande en richtinggevend naar de gewenste situatie. Met of zonder begeleiding bij de implementatie. Een selectie van de projecten, ingedeeld naar vier doelgroepen. Ieder project uniek in aard en omvang. Met als overeenkomst dat ieder project inhoudelijk en structureel bijdraagt aan de ontwikkeling van mensen, bedrijven en organisaties. Onder het motto: meer plezier van uw werk!

   
  GEMEENTEN
  Toekomst Buitendienst  
    Onderzoek toekomst gemeentelijke buitendienst  
  Herstel samenwerking 2007
    Zakelijk sturen op verantwoordelijkheden  
  Bedrijfsbureau Vegen 2006
    Bedrijfsprocessen stroomlijnen
200 medewerkers in de buitendienst

 
  Ondernemingsplan 2005 - 2010
2005
    Gemeentelijke organisatie kiest voor eigen toekomst.
20 medewerkers in de buitendienst
  Verbetering tevredenheid bestuur en bewoners
2000
    Oplossen knelpunten Taakveld Groen
65 medewerkers binnen & buiten
 
  Onderzoek functioneren Onderhoud
1997
    Privatiseren, uitbesteden of zelf doen?
gemeente met rijke historie, 47,7 f.t.e. budget 14 miljoen
       
  HOVENIERS
  Bedrijfsopvolging
2004 - 2014
    Persoonlijke ontwikkeling en organisatorische groei
18 medewerkers
  Hovenier met passie voor materiaal
2004 - 2005
    Aanpassing bedrijfsvoering en delegeren taken aan nieuwe bedrijfsleider
6 medewerkers onder leiding van een gedreven hovenier
  Meer plezier van uw werk
2003
    Ondernemer draait minder uren en beter resultaat
12 medewerkers, 1,2 binnen en 5 ploegen buiten
 
  S.W.-BEDRIJVEN
  Interimmanagement Cluster Groen 2009  
    Samenvoeging en operationele sturing  
  Advies leiding Cluster Groen 2009  
    Onderzoek en advies samenvoeging 3 RVE's  
  Inbreng strategiesessie MT 2009  
    Het inzetten van organisatieveranderingen  
  Groen 2008  
    Adviseer hoe wij zelf een nieuwe impuls kunnen geven aan de ingezette strategiewijziging.  
  Unit Groen 2006
    Cursus zakelijke aansturing: urenfabriek brengt nieuw elan
14 leidinggevenden, 3 stafleden en 250 uitvoerende medewerkers
 
  Divisie Bouw & Groen
1994 - 1996
    Maatwerk scholing voor praktische uitwerking en draagvlak reorganisatie
40 leidinggevenden en 750 medewerkers
  Groenbedrijf Sociale Werkvoorziening
1997
    Organisatie-scan en werkconferentie t.b.v. nieuwe marktstrategie
9 leidinggevenden en 150 medewerkers
  Invoering nieuwe zakelijkheid
1992
    Werkmeester wordt uitvoerder
5 leidinggevenden en 130 medewerkers
  OVERIGE BEDRIJVEN
  Dienst Terreinbeheer
2003
    Advies en begeleiding opzetten nieuwe organisatie
Efficiency en kostenbesparing spelen belangrijke rol bij samenvoeging met twee andere diensten.
  Organisatieontwikkeling vergt extra aandacht
2000 - heden
    Bedrijf groeit in vijf jaar naar omzet van 2 miljoen
17 medewerkers in de buitendienst
 
  Samen sterker in de markt
2004
    Klantenteams realiseren extra omzet
Organisatieverandering vergroot betrokkenheid en laat 23 medewerkers beter samenwerken.