Open inschrijvingen

 

Vanaf begin september 2021 starten enkele cursussen en opleidingen in groepsverband conform de richtlijnen van de anderhalvemetersamenleving. Met maximaal 6 deelnemers per groep.

 

Kadertraining Voorman

Bent u voorman en maakt u zelf de meeste meters?

12 cursusdagen te Deil. Start donderdag 23 spetember 2021 cursus Kadertraining Voorman klik...
download pdf

 

Of bezoek de pagina op Facebook

Facebookpagina Kadertraining Voorman

 

 

Kadertraining Werkleider

Voor medewerkers die hun leidinggevende kwaliteiten verder willen ontwikkelen en aanscherpen. Een 10 daagse opleiding waarin het praktisch leidinggeven aan doelgroepen centraal staat.

Start Op Aanvraag cursus Kadertraining Werkleider klik...
download pdf

 

Of bezoek de pagina op Facebook

Facebookpagina Kadertraining Werkleider

 

 

Directievoering

7 gezamenlijke cursusdagen start woensdag 15 september 2021

Een aannemer op zijn verantwoordelijkheden aansturen en zelf op uw projecten de baas blijven? cursus Directievoeren klik...
download pdf

 

Zie ook:

www.directievoeren.nl

Of bezoek de pagina op Facebook

Facebookpagina directievoeren.nl

 

 

Praktijkopleiding Calculator - Werkvoorbereider

8 dagen of dagdelen, start op aanvraag

Combineert leren en werken tot een praktisch geheel aan vakkennis en ervaring. Maatwerkopleiding waarin met opdrachten uit de werksituatie gewerkt wordt. klik...
download pdf

 

 

Groen Management, zakelijke bedrijfsvoering voor hoveniers

7 dagen start op aanvraag

Iedere cursusdag staat een onderwerp centraal. Naast de inhoudelijke kennis komen tal van praktische voorbeelden, problemen en oplossingen aan de orde. Er is volop gelegenheid om situaties uit uw eigen praktijk te bespreken en te laten voorzien van concrete verbeteradviezen.klik...
download pdf

 

Bezoek ook de facebookpagina van Groene Technieken

Facebookpagina Groene Technieken

 

 

Organisatie op de Werkplek, praktische managementvaardigheden voor buitenprojecten

5 gezamenlijke cursusdagen plus een dagdeel individuele begeleiding. start op aanvraag

Organiseren en collega's en onderaannemers aansturen op de werkplek. Een intensieve training in het toepassen van praktische managementvaardighedenklik...
download pdf

 

 

Effectief Leidinggeven voor uitvoerders, opzichters en beheerders

8 dagen start op aanvraag

Mensenkennis is minstens zo belangrijk als uw vakinhoudelijke deskundigheid. klik...
download pdf

 

 

 

Cursussen op maat in uw bedrijf

Workshop VIA© Voorbereiden Inschrijvingen Aanbestedingen

3 dagen

Digitale routeplanner, Bidbook en Plan van Aanpak voor openbare en onderhandse aanbestedingen RAW-bestekken. klik hier...

 

Projectmanagement voor Gemeenten©

7 dagen

Vaktechnische kennis koppelen aan financiële en administratieve aspecten van projecten. klik...

 

Budgettair Groenbeheer©

8 dagen

Deze cursus behandelt het zakelijk plannen en registreren van de voor de uitvoering van projecten benodigde arbeid. klik...

Individueel opleiden

Opleiden/ coachen Afdelingsmanager Gemeente

8 dagen intensieve opleiding

Ontwikkeling leiderschap klik...

 

Opleiding Teamleider Buitendienst

Onderhoud Openbare Ruimte, ontwikkeling en begeleiding medewerkers klik...

 

Projectmanagement Gemeente

Functioneel projectmatig werken. klik...

 

Opleiden/ coachen Voorman Civieltechniek

Herstel samenwerking en zakelijk sturen op verantwoordelijkheden klik...

 

Coachen Teamleider Beheer

Planmatig werken en delegeren verantwoordelijkheden.klik...

Maatwerk projecten

Cursus Directievoering
(rail-)infrastructuur Openbaar Vervoerbedrijf

Interne opleiding voor de toezichthouders/ directievoerders van een grootstedelijk Openbaar Vervoerbedrijf. De cursus wordt de deelnemers aangeboden ter ondersteuning van hun 'nieuwe' functie als directievoerder. klik ...

 

Evaluatieverslag cursus Directievoering
Openbaar Vervoerbedrijf

De ervaringen van de deelnemers en de cursusleider. klik...

 

Maatwerkcursus Kadertraining Voorman

Geheel naar de behoefte van het bedrijf en voorlieden samengesteld cursusprogramma. klik...

 

 

GroeneTechnieken

Douwe van Epemastraat 18
8723 BP Koudum
T. 06-53 928 739
E.jvandijk@groenetechnieken.nl

www.HoveniersAcademie.nl www.directievoeren.nl