groene technieken joost van dijk

Inspirerend

Op de site treft u praktijkkennis over bedrijfsvoering, organiseren en leidinggeven in de buitenruimte. Informatie over opleidingen, adviezen en interimopdrachten. Aangevuld met artikelen, lezingen, readers en andere uitgaven van Groene Technieken.

Hopelijk vindt u hier de gezochte informatie. Heeft u vragen of opmerkingen? Aarzel niet, mail of bel. Met plezier beantwoord ik al uw vragen en opmerkingen.

Joost van Dijk

 

GroeneTechnieken

Douwe van Epemastraat 18
8723 BP Koudum
T. 06-53 928 739
E.jvandijk@groenetechnieken.nl

www.HoveniersAcademie.nl www.directievoeren.nl
Advies

Onderhanden werk

 

 

 • Advies en coaching taakuitoefening directeur-eigenaar (Utrecht)
  Samen nemen de werkwijze doornemen. Welke taken delegeren, aan wie en hoe? Medewerkers sturen op verantwoordelijkheden en aanspreken op gewenst gedrag. Samenwerking op kantoor anders invullen. Ieders aandeel in de projectvoorbereiding en organisatie bekijken en met elkaar afstemmen, wie, wat en op welk moment bijdraagt. De informatiestroom richting uitvoering. Terugkoppeling van buiten naar binnen en het verwerken van werkbrieven en opdrachtbonnen in de software. Het genereren van de juiste managementinformatie inzake project-flow. Werkoverleg opnieuw structureren en plannen. Vaste agendapunten en notulen. Uitgangspunt: directeur werkt 50 uur per week en doet daarin de goede dingen.

 

 • Onderzoek en Advies samenwerking Sociale Werkvoorziening, Gemeente en Groenvoorziener (Noord Nederland)
  Drie partijen zijn voornemens om gezamenlijk een nieuw uitvoeringsbedrijf in de markt te zetten. Groene Technieken onderzoekt de kansen en mogelijkheden van deze nieuwe combinatie.

 

 • Onderzoek naar onderlinge samenwerking afdeling Beheer & Onderhoud.
  Een afdeling met 15 collega's functioneert niet optimaal. Ieder taakveld opereert naar eigen inzichten. Er vindt weinig afstemming plaats met de andere discipline's. Medewerkers klagen over workload, halen de planning niet op tijd en kampen met structurele budget overschrijdingen. Groene Technieken begeleidt de afdeling in het samenwerken en aanpassen van de werkprocessen.

 

 • Onderzoek en advisering toekomst Buitendienst Openbare Werken.
  Privatiseren, uitbesteden of in eigen beheer blijven doen. Kosten en baten vergelijking. Samenwerking met externe partnerbedrijven. Werkervaringsplaatsen t.b.v cliënten Sociale Dienst in relatie met Sociale Werkvoorziening.

 

 • Begeleiding praktijkproef DOB op verhardingen.
  Opdrachtgever bereidt zich voor op weg beheer zonder Round-up. Thermische bestrijding lijkt de beste optie. De praktijkproef maakt duidelijk of dit, gegeven de lokale omstandigheden, ook echt zo is. Gedurende 2 jaar onderzoek naar de benodigde inzet en effectiviteit. Prestatiemetingen en kosten- batenanalyse. Samen met bewoners en voorlieden monitoren we de de praktische resultaten.

 

 • Periodiek advies en begeleiding hoveniersbedrijf, 7 medewerkers.
  Den Bosch en omgeving. In 2012 ieder kwartaal een dagdeel advies en begeleiding. Plus maandelijks overzicht van de financiën. Doel van de begeleiding: meekijken en adviseren om marktaandeel in de aanleg en onderhoud op peil te houden en zo mogelijk uit te breiden. Streven voor 2012 tenminste 20 aanlegklussen van € 20.000,- en meer.

 

 • Hoveniersbedrijf Noord-Holland. Adviesgesprek over de strategie bij het in de markt zetten van een nieuwe hoveniersdienst. Antwoorden op de vraag: "Hoe profileert het bedrijf zich met deze dienst?" Aangevuld met hele praktische tips voor de communicatie met de beoogde klanten.

 

 • Adviesgesprek bij Hovenier in Zuid Holland Zuid
  Adviseer de ondernemer bij het inspelen op de veranderende markt. Met nieuwe media anders aan de weg hovenieren. Koude en warme acquisitie.

 

 • Periodiek adviesgesprek hoveniersbedrijf Den Haag. Voor 2012 gaat het om consolidatie van de orderportefeuille. Vasthouden van de onderhoudscontracten en het vermarkten van de nieuwe aanlegprojecten. Prognose van de financiële resultaten.

 

 • Hoveniersbedrijf Zuid-Holland. Workshop Commerciële Vaardigheden, planpresentatie, onderhandelen en binnenhalen van lucratieve aanlegopdrachten. De directeur, ontwerper, werkvoorbereider en uitvoerder aanleg volgen drie dagdelen intensieve verkooptraining.