Advies  

projecten/s.w.-bedrijf


  Advies leiding cluster Groen
 

Het vertrek van een leidinggevende bij de kwekerij biedt mogelijkheden om de aansturing van het cluster Groen anders te organiseren. Waarbij uiteindelijk onder de directeur, één leidinggevende verantwoordelijk wordt voor het hele cluster. Met als gevolg een kleiner managementteam met een efficiëntere span of control. Ter voorbereiding van deze reorganisatie verzoekt de directeur onderzoek te verrichten naar de optimale aansturing van het cluster Groen. De onderzoeksvraag luidt: advies over de organisatie en aansturing van het cluster Groen onder leiding van één manager.

Voorstel

Een kort, bondig onderzoek van de huidige aansturing van de 4 RVE's middels interviews met de direct betrokkenen; de directeur en de huidige leidinggevenden, lezen van relevante documenten; functieomschrijvingen, eventuele beleidsplannen en managementrapportages. Met als resultaten een heldere analyse en een duidelijk advies voor de vernieuwde leidinggevende structuur voor het cluster Groen. Dit advies bevat onder andere een:
• organigram van het cluster Groen (nieuwe situatie).
• functieprofiel voor de manager,
• functieprofiel voor de overige leidinggevenden.
• aanbevelingen voor de implementatie.

 
 

Adviezen

1. Bundel de aansturing van het cluster Groen en draag deze verantwoordelijkheid op aan een nieuw aan te stellen leidinggevende m/v die in staat is dit bedrijfsonderdeel zelfstandig te runnen.
Noem, om tactische redenen, status bij opdrachtgevers en aannemers, de functie bedrijfsdirecteur Cluster Groen.

2. Benoem onder de bedrijfsdirecteur Groen drie productieleiders ‘nieuwe stijl’ die voldoen aan de profieleisen en in staat zijn om de competenties van het veranderproces effectief in te vullen.

3 Plaats binnen het cluster Groen staffuncties van verschillende disciplines zoals bijvoorbeeld calculator - werkvoorbereider, P&O-medewerkers en F&P-medewerker bij elkaar in een ruimte. Stel aan hen de eis dat zij professioneel collegiaal samenwerken. Deze staffuncties worden operationeel aangestuurd door de directeur Groen. Indien wenselijk worden een aantal administratieve assistenten toegevoegd.

5. Organiseer een tweetal werkconferenties voor leidinggevenden en stafmedewerkers. Een werkconferentie over de resultaten van dit onderzoek met als thema: hoe gaan we als Cluster Groen als één organisatie bedrijfsmatig samenwerken? .
De tweede werkconferentie over het organiseren van het veranderingsproces richting opleiding- en coachingsactiviteiten. Met als resultaat een eenduidig beleid en heldere afspraken over de operationele aanpak.

6. Maak een open vacature van de functie bedrijfsdirecteur Cluster Groen. De voorliggende veranderingen trekken een zware wissel op de bestaande organisatie. Directie en medewerkers verdienen een ‘zware’ kandidaat.

7. Gezien de aanwezige veranderkwaliteiten mag en kan niet verwacht worden dat de aanstelling van één kandidaat-bedrijfsdirecteur volstaat om de organisatie van het cluster Groen kwalitatief te versterken en te professionaliseren. Aanvullend is een MD-programma noodzakelijk om de competenties voor het veranderproces binnen de huidige organisatie aanzienlijk te versterken.

Samenvattend staat het nieuwe cluster Groen voor een ingrijpend veranderingsproces, waarin leiding en stafmedewerkers het goede voorbeeld laten zien zodat organisatiebreed zichtbaar wordt dat niet alleen SW-medewerkers zich dienen te ontwikkelen.