Advies  

projecten/s.w.-bedrijf


  Inbreng strategiesessie stuurgroep
 

Adviseren managementteam over het inzetten van organisatieveranderingen

De gemeente wil op korte termijn meer mensen begeleiden naar een betaalde baan. Ambtelijke organisaties moeten meer en beter samenwerken om deze resultaten te bereiken. De dienst Sociale Zaken krijgt meer bevoegdheden om invloed uit te oefenen. Sociale zaken vindt dat het SW-bedrijf haar medewerkers teveel pampert. Waardoor de doorstroming stagneert. Het rapport van de commissie "De Vries" voorziet een toekomst als begeleidingsorganisatie.
Het managementteam concludeert dat de focus van de eigen organisatie teveel naar binnen gericht is en zoekt voor het bedrijfsplan 2010 naar passende wegen om dit te veranderen.

Samenwerken met kleine bedrijven

De regio telt circa 800 kleine hoveniersbedrijven. Ieder bedrijf kan extra handen gebruiken. Jullie beschikken over prima 'handwerkers' die vaklieden met aanvullend werk kunnen ondersteunen. Vergelijkbaar zoals een opperman de stratenmaker stenen aanreikt.

Focus op 250 potentiële werkplekken binnen 2 jaar. Stem de wijze waarop je de arbeid aanbiedt af op de behoefte van deze bedrijven. Biedt 'handige' oplossingen die voor de bedrijven eenvoudig en flexibel zijn. Formeer een uitzendpool met 50 paar handige handen voor de kortstondige inzet. Biedt een kleinschalige arbeidspool aan waarin bijvoorbeeld vijf medewerkers min of meer 'vast rouleren' tussen een aantal gelijksoortige bedrijven. Zorg dat een hoveniersbedrijf steeds dezelfde contactpersoon heeft. Maak het juist tijdens het hoogseizoen voor deze bedrijven aantrekkelijk om jullie diensten te benutten. Ieder gewerkt uur telt.
Deze strategie vergt een individuele benadering van de bedrijven. Waarvoor best enig zendingswerk nodig is. Vrijwel zeker bevinden zich onder de projectleiders kandidaten die zich met de hoveniers kunnen verstaan.

Een levendige discussie resulteert in een aantal nieuwe inzichten voor het bedrijfsplan 2010.