Advies  

projecten/s.w.-bedrijf


  Sociaal Aannemer
  Implementatie nieuwe strategie
 

Als technisch aannemer opereert Groen succesvol. Projecten zijn financieel winstgevend en Groen levert een positieve bijdrage aan het bedrijfsresultaat van de groep. Echter, het project Arbeidsontwikkeling wordt niet opgepakt door de organisatie. Ondanks alle acties blijft de nieuwe strategie een terugkerend agendapunt. De organisatie focust zich op bestaande resultaten.

De ondersteuningsvraag luidt:
• advies over het vergroten van de betrokkenheid van leidinggevenden.
• een concreet plan van aanpak voor het gewenste ontwikkelingstraject van leidinggevenden.
In de tussentijdse bevindingen constateert het projectteam dat projectleiders, uitvoerders en meewerkende voorlieden vooral aan ‘eigen’ opdrachten werken en de interactie met collega’s zich beperkt tot de dagelijkse praktische zaken. “Het is net alsof wij ons alleen maar druk maken..... We trekken teveel aan het gras...”

Aanpak
14 leidinggevende en stafmedewerkers vullen een vragenlijst in en worden geïnterviewd. Met als resultaat dat belemmeringen en vervolgaanpak helder worden. In een drietal sessies met staf en management mobiliseren we ieders betrokkenheid voor het project Arbeidsontwikkeling. Een vernieuwde stuurgroep gaat aan de slag met de implementatie. Onderstaand citaat beschrijft het vervolg:

Resultaten

'Het beoogde doel, Arbeidsontwikkeling 'tussen de oren krijgen' bij de projectleiders, is, mede dankzij jouw sessies, bereikt. Zij zitten in de goede film, zo zal ik het maar zeggen, en dat maakt dat zij in staat zijn de bijeenkomst met de uitvoerders zelf uit te voeren en Arbeidsontwikkeling uit te dragen. Het is vooral door eigen inbreng van de projectleiders dat er een goed programma uit kwam rollen (inhoud: presentatie van jouw rapport gerelateerd aan interne/externe ontwikkelingen, bereikte resultaten, rollen en hoe nu verder).
 
Met de uitvoerders wordt over twee weken een tweede bijeenkomst gehouden. Om de punten op de i te zetten en de betrokkenheid van de uitvoerders nog verder te vergroten. Her en der begint nu ook daar het besef te ontstaan (met de nodige onrust uiteraard). Met deze groep uitvoerders hebben we nog een slag te slaan voordat zij hun Arbeidsontwikkeling-verhaal kunnen uitdragen (ook bij de voormannen). Daarin worden nu de belangrijkste stappen gezet.
In de gehele organisatie klinken geluiden om deze bijeenkomsten/sessies zo breed mogelijk te houden. Om buiten de eilandmuren van de eigen projectgroepen met collega's te kunnen praten en ervaringen te kunnen delen. Een leuke en goede ontwikkeling. Ook onze projectleiders gaan elkaar steeds meer en meer vinden. Lichtelijk gedwongen door de situatie, maar toch...... 
 
Voor het einde van dit jaar zullen ook de voorwerkers bij het Arbeidsontwikkeling verhaal (opnieuw) betrokken worden. Hierbij gaan de uitvoerders een belangrijke rol vervullen. Net zoals de projectleiders vinden ook zij dit 'doodeng'. Maar daarin worden zij ondersteund door hun eigen projectleiders (en het projectteam). Binnen de gehele lijn zal het Arbeidsontwikkelingverhaal dit jaar breed zijn uitgedragen en daar, waar mogelijk, worden omarmd.
Aan het eind van dit jaar wordt het verhaal aan de hand van allerlei foto's nogmaals verteld. Van (bijna) alle activiteiten tot nu toe zijn foto's gemaakt. Met pakkende, korte teksten onder de nodige sprekende foto's willen we er een mooi verhaal van maken.

Jouw inbreng en inzet hebben ertoe geleid dat Groen die nodige 'andere'  impuls heeft gekregen die het nodig had. Dank daarvoor. Het gevoel en besef is er dat we met Arbeidsontwikkeling weer op een goede manier vooruit kunnen!  De term 'sociaal aannemer' gaat steeds meer leven en krijgt langzaam maar zeker ook echt vorm.

 


 

Waarde toevoegen

Empathisch aansluiten op de gevoelens die in de organisatie leven. Het gesprek aangaan, achterhalen wat mensen nodig hebben om te veranderen. Om vervolgens met praktische adviezen het zelfsturend vermogen van mens én organisatie aan te spreken. Het vertrouwen in eigen kunnen gesterkt en gewapend met nieuw elan maken leiding en staf 'hun' werk van Arbeidsontwikkeling.