Advies  

projecten/s.w.-bedrijf


  Unit Groen
  Cursus Zakelijke aansturing: urenfabriek brengt nieuw elan
 

Spiegel
Het is een bijzondere uitdaging om met een cursus zakelijke aansturing een bedrijf binnen te stappen. Staf en leiding een spiegel voor te houden. Stellen dat 'hun' medewerkers (veel) meer kunnen dan gedacht. Niks geen 50% productiviteit, 75%! Onderhoud is hen immers op het lijf geschreven. Ga er maar van uit dat jullie € 400.000,- meer omzet kunnen realiseren. Schudt de verstarring (bedrijfsblindheid) af en ontwikkel managementvaardigheden die passen bij een zakelijk geleid, winstgevend, sociaal aannemingsbedrijf.

Urenfabriek
Arbeid vormt de belangrijkste productiefactor. Beschouw de Unit als een urenfabriek met een capaciteit van 280.000 uur. Iedere uitvoerder is verantwoordelijk voor een deel van die capaciteit. Met de opdracht om de capaciteit van 'zijn' medewerkers zo efficient mogelijk in te zetten. En alle projecten binnen het gecalculeerde urenbudget te realiseren. Zonder leegloop, zoveel mogelijk uren benutten. Laat blijken zorgvuldig om te gaan met ieders inzet. Ieder uur is uniek en komt nooit meer terug. En zakelijk: tijd = geld. Inzet is jezelf, medewerkers en opdrachgevers strikt houden aan de afgesproken prijs & prestatie.

Cultuurverandering
Deze zakelijke opstelling vergt andere managementvaardigheden. Actief luisteren, samenwerken met de collega's van het bedrijfsbureau. En wekelijks plannen. Naar gelang het urenbudget de beschikbare uren indelen. En acquireren, zoveel mogelijk arbeidsuren omzetten in door opdrachtgevers betaald werk. In alle geledingen wordt de nieuwe kennis aangepakt. Leiding en staf maken 'hun werk' van de zakelijke aansturing. De planning digitaliseert. Er verschijnen spreadsheets, waarin formules de capaciteit (aanbod) en de behoefte (urenbudget) berekenen. De gezamenlijke inspanning vertaalt zich in een verbeterde samenwerking. Projecten en werkzaamheden worden flexibel uitgewisseld: "heeft er nog iemand mensen over?" Verantwoordelijkheden worden daar neergelegd waar ze thuishoren. In het werkveld bij de uitvoerenden. Planning en aansturing van de inzet bij de uitvoerders.

Verfrissend
Drie maanden deelnemen en betrokken zijn bij een werkgemeenschap waarin mensen al heel lang werken. Van binnen uit de bedrijfscultuur beïnvloeden. Nieuwe begrippen introduceren, praktisch vertalen in werkbaar zakelijk handelen. Met positieve humor het draagvlak voor de gewenste verandering bewerkstelligen.Dat werkt heel plezierig. Voor iedereen. Vanuit mijn waarnemingen ontstaat een levendige indruk van de mensen en hun betrokkenheid. De manier waarop zij activiteiten zakelijk vorm en inhoud geven, de onderneming bezielen. Een dergelijke blik in de keuken, het vertrouwen, de inzet van de deelnemers, hun bereidheid om de kennis eigen te maken en in hun werk toe te passen zijn kostbare ervaringen. Daar heb ik bijzonder van genoten en kijk ik met genoegen op terug.