Advies  

projecten/groenbedrijf sociale werkvoorziening


  Ontwikkeling toekomstplan groenbedrijf
  Organisatie-scan en werkconferentie leiden tot nieuwe markt-strategie
  150 medewerkers in de buitendienst
  Directie en staf van het groenbedrijf ontwikkelen een toekomstplan. Twee studenten verrichtten een voorstudie en noteerden verschillende ideëen. De wens bestaat om de huidige organisatie en het toekomst-plan in wording te laten onderzoeken door een adviseur met kennis en ervaring in de 'groene' markt. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om het toekomst-plan concreet vorm en inhoud te geven.
 
 

Realisatie

Eerst het concept toekomst-plan en de bijhorende documenten lezen. Daarna gesprekken met medewerkers die betrokken waren bij de ontwikkeling van het concept. De waarnemingen analyseren en verwerken in maximaal vijf pagina's tekst. Het tweede deel betreft een grondige oriëntatie op de huidige organisatie. De adviseur 'draait mee' en scant de organisatie. Hij kijkt naar de stijl van werken, bezoekt projecten, stelt vragen en geeft gevraagd en ongevraagd commentaar. Hij analyseert de financiële en operationele cijfers. Drie interviews met opdrachtgevers verwoorden hun ervaringen met het groenbedrijf. De uitkomsten staan verwoord in een verslag van maximaal 10 pagina's. Deze twee documenten en de ervaringen vormen de basis voor het eerste concept van het strategisch plan. Vervolgens vindt een werkconferentie plaats. Directie, staf, een aantal medewerkers, een afvaardiging van de concernleiding en twee bestuurders nemen deel. In twee dagen werken we gezamenlijk de hoofdlijnen uit tot een strategisch stappenplan voor de organisatie. Toegespitst op de verschillende doelgroepen en te vermarkten diensten en producten.


 
 

Resultaat

Het fysieke resultaat bestaat uit een stratgisch plan wat richting geeft aan de toekomstige onwikkeling van de organisatie. Een digitaal document van 25 pagina's tekst. Naast een analyse van sterkte en zwakte, de marktsituaties voor de verschillende diensten en producten verwoordt de uitwerking voor alle betrokkenen concrete stappen. Afgestemd op ieders positie en rol in de organisatie van het bedrijf. Een gezamenlijke route naar een stevige positie in de markt met een financieel gezonde toekomst. Door de tekstuele helderheid van de concrete stappen maakt ieder daadwerkelijk werk van de gezamenlijke toekomst. Het bedrijf verankert zich stevig in de markt en stelt zo haar positie zeker.