Advies  

projecten/hoveniers


  Bedrijfsopvolging
  Persoonlijke groei gecombineerd met organisatieontwikkeling
 

Situatie

In het marktsegment van particuliere- en bedrijfstuinen toonaangevend hoveniersbedrijf met een degelijke reputatie. Combineert professionaliteit met zorgvuldigheid naar klanten. Ondernemer en medewerkers bieden gedegen vakmanschap met precies oog voor detail. Vanaf het begin volledig met eigen vermogen gefinancierd. Op kantoor werken een calculator-werkvoorbereider en een ontwerper-tekenaar annex management-assistent. Buiten coördineert een uitvoerder drie aanlegploegen en een technisch specialist. De beide onderhoudsploegen functioneren als zelfsturende teams. De ondernemer heeft de algemene leiding en haalt opdrachten binnen. De echtgenote factureert.

         
 
 

Problematiek

De zoon van de ondernemer en beoogd bedrijfsopvolger werkt sinds de middelbare tuinbouwschool als hovenier in zowel aanleg als onderhoud. Tijdens een adviesgesprek over de strategie voor de komende jaren bespreken we de manier waarop de bedrijfsopvolger zich de komende jaren verder bekwaamt in de kennis en vaardigheden die nodig zijn om het succes van het hoveniersbedrijf voort te zetten. De feitelijke opvolging wordt voorzien vanaf 2010. Dit biedt ruimschoots de tijd voor de verdere ontwikkeling van de benodigde ondernemersvaardigheden.

Te ontwikkelen ondernemersvaardigheden:

  • Vaktechnische kennis en vaardigheid: Het bedenken en uitvoeren van technische en creatieve oplossingen. In algemene zin duurt het gemiddeld 7 – 8 jaar om de meest voorkomende vaktechnische vaardigheden voor aanleg en onderhoud in de vingers te krijgen.
  • Sociaal-communicatief: Het omgaan met medewerkers, klanten en leveranciers. Toegespitst op leidinggeven en -ontvangen. Deze kennis en vaardigheden hangen nauw samen met de persoonlijke ontwikkeling van iemands kwaliteiten en de zelfkennis. Na een gedegen basistraining kun je hierin je leven lang verder blijven leren.
  • Financieel – bedrijfseconomisch: Het calculeren en offertes maken en deze kunnen beoordelen. Het analyseren en interpreteren van financiële en operationele bedrijfsgegevens. Deze kennis en vaardigheden zijn specifiek en zeer belangrijk voor het ondernemerschap.
  • Creatieve vaardigheden. Noodzakelijk voor het vormgeven en inrichten van de tuinen. Gevoel voor de materie ontwikkelt zich beter/ makkelijker naarmate de eigen emoties doorleefd zijn en een zekere rijpheid optreedt. Met andere woorden als je wat ouder bent. 40 wordt beschouwd als een gemiddelde leeftijd waarop menselijke emoties een volwassen stadium bereiken. Vrij vertaald beheers je in een emotioneel volwassen stadium de emoties dusdanig dat je jezelf in spannende situaties in de hand hebt. De communicatie van je emoties autonoom en effectief stuurt.

Het ondernemerschap is een rol die je als mens in de organisatie van een bedrijf vervult. Alleen of in samenspel met medewerkers, klanten en leveranciers. Een spilfunctie met een flexibele functieomschrijving die verandert naarmate de organisatie zich ontwikkelt. Aanvankelijk bestaat deze rol vooral uit solistisch pionieren. Wat geleidelijk over gaat naar in teamverband ondernemen. De ondernemer d! raagt het eigen aandeel in de dagelijkse operaties over aan leidinggevende en stafmedewerkers. Conform de gegeven verhoudingen tussen uitvoering, voorbereiding & organisatie ontwikkelt het bedrijf zich tot een volwaardige efficiënte organisatie.

 

 
 

Advies

De dagelijkse praktijk voorziet in de meeste vakmatige kennis en vaardigheden. Als meewerkend voorman gaan werken en leren hand in hand. Ervaringen worden jaarlijks aangevuld met een of twee specifiek vaktechnische cursussen. Afhankelijk van de eigen belangstelling en de vereiste technieken. Bij een goede gezondheid en oplettendheid bieden de komende 5 jaar ruimschoots gelegenheid om uit te groeien naar een allround beheersing van de vaktechniek.
Voor het sociaal – communicatieve biedt de Kadertraining Voorman een goede basis. Pak je de verantwoordelijkheid voor je eigen houding en gedrag actief op, maak je er werk van, dan kun je tot zeker twee na de training vooruit met de aangereikte technieken. Afhankelijk van je ontwikkeling kun je na deze twee jaar verder kijken naar volgende management cursussen. In principe is er in de omgang met andere mensen iedere dag iets nieuws te leren, als ondernemer is dat een levenswerk.

Advies is om je gedurende de eerste 3 – 4 jaar op deze twee bovenstaande aspecten te concentreren. Afhankelijk van de situatie zoals die dan is, kun je vanaf dat moment een volgende carrière stap maken en meer uitvoerder-achtige verantwoordelijkheden op je nemen. Bijvoorbeeld door de verantwoordelijkheid van alle aanleg of alle onderhoudsprojecten voor rekening te nemen. Je ontwikkelt afstand van het dagelijks handwerk en krijgt op een ander niveau contact met de klanten, medewerkers en leveranciers. Die afstand is nodig om inzicht en overzicht in de organisatie en de bedrijfsprocessen te ontwikkelen, als het ware een bredere kijk ontwikkelen op het dagelijkse werk.
Daarna volgt het vertrouwd maken met de cijfers. Dat begint door in het bedrijf samen met de calculator calculaties te maken van projecten. Niet door de werkzaamheden van de calculator over te nemen, maar vertrouwd te raken met de financiële aspecten van de vaktechniek. Je blijft in functie als uitvoerder. Leerdoelen zijn o.a. zelfstandig kunnen calculeren met het Infogroenpakket en het beoordelen van projecten, calculaties en offertes. Hetzelfde geldt voor de nacalculatie's, je genereert informatie en management overzichten om die vervolgens te analyseren. Afhankelijk van de intensiteit waarmee je met deze materie bezig bent (naast je reguliere taken) heb je drie tot vier jaar nodig om de cijfermatige kant van het bedrijf volledig eigen te maken.

Gedurende deze jaren als uitvoerder neem je steeds meer verantwoordelijkheden over van de huidige directeur. Feitelijk groei je door naar bedrijfsleider en ben je verantwoordelijk voor de complete realisatie van aanleg en onderhoud. Je neemt een deel van de aandelen over en wordt mededirecteur.
Het actief ontwikkelen van het creatieve deel van het werk zou in de laatste jaren voor de daadwerkelijke overname plaats kunnen vinden. Je bent ouder en beschikt over meer ervaring waardoor je veel meer rendement uit een creatieve opleiding haalt. Mogelijk zou je een periode op een tuinarchitectenbureau kunnen werken.
Uiteraard groeien de collega's binnen het bedrijf ook in hun functie. Een aantal van hen zal ook zeker promotie willen maken. Bij voorkeur in het bedrijf. Niet iedereen kan doorgroeien naar dezelfde toppositie. Daarom zal in het traject ook regelmatig aandacht besteedt worden aan het functioneren van collega's. Bedoeling is de organisatie zo in te richten dat waardevolle collega's hun eigen verantwoordelijkheden verder ontwikkelen en behouden blijven voor de organisatie. In overleg met de directeur worden de functieprofielen dynamisch ingericht. Aan de hand van competenties wordt tijdens de functionerings- en beooordelingsgesprekken het groeipotentieel jaarlijks vertaald naar een uitbreiding van de concrete verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Een voorman wordt steeds meer ondernemer op de eigen projecten en krijgt naast het urenbudget een financiële taakstelling. Het strategisch plan beschrijft hoe deze ontwikkeling past binnen de groei van de organisatie.!

Trapsgewijs

Bovenstaand ontwikkelingstraject is vergelijkbaar met een trap, elke trede steunt op de vooraf gaande trede en de wangen of de spil zorgen voor de logische verbinding. In iedere fase van het traject kun je de trap in beide richtingen volgen. Op om je kennis en vaardigheden uit te breiden, of om eerdere ervaringen verder uit te diepen en te verbreden. De treden zijn in iedere andere willekeurige volgorde te nemen. Je kunt echter geen trede permanent overslaan.

Voor zover dat binnen mijn mogelijkheden ligt stel ik graag mijn kennis en ervaring beschikbaar. Dat kan via cursussen en trainingen, maar ook door individuele coaching of advisering. Waarbij ik wel voorstel dat je ook andere leerwegen bewandelt. Ook daarbij wil ik je t.z.t. graag adviseren, Een en ander afhankelijk van de behoefte en de ontwikkelingen van het bedrijf.

Veel succes!