Advies  

projecten/gemeente


  Ondernemingsplan 2005 - 2010
 

De vraag

Een voorstel ten behoeve van ontwikkelen en schrijven van een meerjaren ondernemingsplan voor de afdeling Beheer & Onderhoud. Een functioneel werkdocument waarin de wensen, ambities, middelen en mogelijkheden uitgewerkt worden in praktische doelstellingen, integrale producten en diensten, heldere werkprocessen en meetbare resultaten. Voorzien van concrete indicatoren waarop de afdeling stuurbaar is.

 

Het voorstel: een ondernemingsplan

In essentie beantwoordt het ondernemingsplan drie vragen:
- Wat kunnen we?
- Wat willen we?
- Hoe doen we dat? Ofwel: hoe maken we hier (ons) werk van? Binnen het kader van de beschikbare mogelijkheden.

Het ondernemingsplan voorziet in de ontwikkeling van organisatie en werkterrein (beleid) gedurende 2005 tot 2010. Bij het opstellen dienen de notities “de organisatieaanpassing” en het concept “Het moet beter!” als beleidsmatig kader. Het (concept) bedrijfsplan 2004 fungeert als gegevensbron voor het ondernemingsplan, aangevuld met gegevens uit de begroting, eventuele beleidsnota’s en documenten. Dit geldt tevens voor de resultaten van twee gespreksronden met direct betrokkenen. De schrijver combineert deze gegevens met zijn specifieke kennis en ervaringen en schrijft een creatief en zakelijk ondernemingsplan.

Werkzaamheden:

 • het lezen van genoemde relevante documenten en de gegevens analyseren,
 • interviewen van direct betrokkenen,
 • onderzoek van huidige producten en diensten,
 • globaal toetsen op nut, noodzakelijkheid en kosten/baten-efficiency,
 • voorbereiden en verzorgen van eerste gespreksronde met direct betrokkenen, naar aanleiding van onderzoek en de hier opvolgende afstemming,
 • verwerken uitkomsten,
 • het geheel der bevindingen afstemmen op de organisatieontwikkeling zoals het managementteam van de gemeente die voorstaat,
 • schrijven scenario gebaseerd op integrale werkwijze, rekening houdend met zowel ambities als middelen, gestructureerd naar transparante producten en diensten. Ieder voorzien van meetbare doelstellingen.
 • voorbereiden en verzorgen tweede gespreksronde waarin het scenario in concept besproken wordt,
 • verwerken van de uitkomsten gespreksronde in scenario en verder uitwerken ondernemingsplan.
 • opleveren en overdragen ondernemingsplan.

Planning:

 • De uitvoering kan plaats vinden in de maanden april en mei.
 • Met donderdag 26 mei als mogelijke datum van oplevering.

Benodigde tijd:

 • Lezen documenten, interviews, onderzoek en analyse 4 dagen
 • Twee gespreksronden (werkconferenties) inclusief voorbereiding. 4 dagen
 • Schrijven ondernemingsplan 6 dagen
 • tussentijds overleg 1 dag
 • Totaal 15 dagen